Plenair debat : Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD 15/12)

De vergadering is geweest

25 januari 2023
10:15 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data