Te behandelen zaken

 1. 1

  Reacties op het verzoek van het lid Van der Woude over de motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten (Kamerstuk 36200-VIII-76), reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten (Kamerstuk 36200-VIII-83) en reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2022, over het bericht ‘Verdienmodel aan banden'; In jacht op meer studenten en meer geld kijken onderwijsinstellingen naar het buitenland’ (Telegraaf, 5 december 2022)

  Loading data
 2. 2

  Stopzetting actieve werving internationale studenten

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data