Plenair debat : Debat over persveiligheid en persvrijheid

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

    Loading data
  2. 2

    Reactie op verzoek commissie om aanvulling op brief van 29 juni 2022 over persveiligheid ter aanvulling op het ‘Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid'

    Loading data