Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Gündogan bij de stemmingen op dinsdag 29 november jl. over de motie-Grinwis c.s. (Kamerstuk 36 200-XIII, nr. 83) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 6. 6

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aangezien alle ingeschreven sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het Tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit beperking emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit van de agenda afgevoerd.

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Jeugdbescherming (CD 1/12)

 10. 10

  Het lid Markuszower: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ-raad 8-9 december (vreemdelingen- en asielonderwerpen), deze week inclusief Stemmingen

 11. 11

  Het lid Van Baarle namens Kuzu: brief van de minister-president inzake het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil instellen

  Loading data
 12. 12

  Het lid Piri: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Hoe ambassades in Nederland de rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn’ (Nrc.nl, 30 november 2022)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van der Plas: vooraankondiging Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 11-12 december, deze week inclusief stemmingen

 14. 14

  Het lid Van der Plas: verzoek de Hoofdlijnennotitie NPLG (versie 27 september) uiterlijk bij de start van de begrotingsbehandeling LNV op dinsdag 6 december 2022, 16.30 uur, beschikbaar te stellen aan de Kamer

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Baarle: debat met de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht ‘Minister Wiersma drukte plan aanpak weekendscholen door tegen alle adviezen in’ (Nrc.nl, 1 december 2022)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Leijten: interpellatie met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het negeren van dé Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit (2022Z24021)

 17. 17

  Het lid Van Nispen: Tweeminutendebat Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka (31265-109), deze week te houden

 18. 18

  Het lid Van der Lee namens Maatoug: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat ouders toch niet in 2023 gecompenseerd gaan worden voor de stijgende prijzen in de kinderopvang (Nos.nl, 5 december 2022), te ontvangen vóór het debat over de Najaarsnota

  Loading data
 19. 19

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Verdienmodel aan banden'; In jacht op meer studenten en meer geld kijken onderwijsinstellingen naar het buitenland’ (Telegraaf, 5 december 2022)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Markuszower namens Maeijer: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken 13 december, deze week inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Kröger: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de rechterlijke uitspraak dat uitstel van gezinshereniging onrechtmatig is

  Loading data
 22. 22

  Het lid Van der Lee namens Klaver: dertigledendebat met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de publicatie scenario’s energieprijzen van het Centraal Planbureau en het nieuws dat de koopkracht 4% daalt

 23. 23

  Het lid Bushoff: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het in gevaar brengen van acute zorg met besluit sluiting kinderhartcentra

 24. 24

  Het lid Sjoerdsma: debat met de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de veiligheid van de pers

 25. 25

  Het lid Brekelmans: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken 12 december 2022 en Afghanistan (CD 8/12), deze week inclusief Stemmingen