Plenair debat : Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

De vergadering is geweest

1 december 2022
19:30 - 0:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII)

  Loading data
 2. 2

  Begroting Mobiliteitsfonds

  Loading data
 3. 3

  Begroting Deltafonds

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022

  Loading data
 5. 5

  Kerncijfers Mobiliteit 2022 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

  Loading data
 6. 6

  Basiskwaliteitsniveau RWS netwerken

  Loading data
 7. 7

  Meerjarige Informatieplan IenW 2022 - 2026

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 30 november 2022

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Opvoeren motie

  Loading data