Plenair debat : Tweeminutendebat Circulaire economie (CD 8/11)

De vergadering is geweest

8 december 2022
11:25 - 12:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijden shet debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data