Plenair debat : Tweeminutendebat verduurzaming industrie (CD 9/11)

De vergadering is geweest

20 december 2022
20:35 - 21:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data