Plenair debat : Dertigledendebat over discriminatie en de zorg

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 20222, over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’

    Loading data
  2. 2

    Onderzoeksrapport 'Discriminatie in de zorg en de sport: wat weten we (niet)?'

    Loading data