Plenair debat : Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting)

De vergadering is geweest

20 oktober 2022
14:05 - 22:53 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI)

  Loading data
 2. 2

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data
 3. 3

  Rectificatie verkennende studie tolken in de zorg

  Loading data
 4. 4

  Uitstel GVS-modernisering

  Loading data
 5. 5

  Taakopdracht technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven

  Loading data
 6. 6

  Definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg (Wlz) 2023

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg

  Loading data
 9. 9

  Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) op 18 oktober 2022

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de amendementen ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data