Te behandelen zaken

 1. 1

  Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk

  Loading data
 2. 2

  Het belang van het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat

  Loading data
 3. 3

  Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren

  Loading data
 4. 4

  Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid

  Loading data
 5. 5

  Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid

  Loading data
 6. 6

  Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data