Te behandelen zaken

 1. 1

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

  Loading data
 3. 3

  IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling

  Loading data
 5. 5

  Aanvullende maatregelen energierekening

  Loading data
 6. 6

  Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 7. 7

  Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie

  Loading data
 8. 8

  Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 9. 9

  Actieve openbaarmaking stukken behorend bij de brief over aanvullende maatregelen energierekening

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data