Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

De vergadering is geweest

5 oktober 2022
10:15 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling

  Loading data
 2. 2

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling

  Loading data
 5. 5

  Aanvullende maatregelen energierekening

  Loading data
 6. 6

  Actieve openbaarmaking stukken behorend bij de brief over aanvullende maatregelen energierekening

  Loading data
 7. 7

  Het Blauwe Boekje 2022-2023

  Loading data
 8. 8

  Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending van de brief over de nadere uitwerking van het energieprijsplafond

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenning 2023

  Loading data
 13. 13

  Aanvullende informatie ter voorbereiding op Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data
 14. 14

  Ontwerpbegroting Nederland 2023

  Loading data
 15. 15

  Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 16. 16

  Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie

  Loading data
 17. 17

  Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data