Plenair debat : Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over het Integraal Zorgakkoord

    Loading data