Plenair debat : Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

De vergadering is geweest

19 januari 2023
19:15 - 22:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de voortgang strafrechtelijk onderzoek tegen verdachte overlijden Gino

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data