Plenair debat : Dertigledendebat over een mogelijke integratie van het Duitse en Nederlandse leger

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van Haga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de integratie van het Duits en Nederlands leger (Telegraaf.nl, 1 juni 2022)

    Loading data