Plenair debat : Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (35756) (voortzetting 1e termijn kabinet + rest)

De vergadering is geweest

29 juni 2022
11:25 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (35756)

  Loading data
 2. 2

  Gewasbescherming buiten de landbouw; informeren over twee onderzoeksrapporten

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 35756)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data