Plenair debat : Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (35756) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

1 juni 2022
11:35 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (35756)

    Loading data