Plenair debat : Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het id Ephraim, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 april 2022, over het noodrecht n.a.v. het ongevraagde advies van de Raad van State ‘Van noodwet tot crisisrecht’

    Loading data