Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Toevoegen tweeminutendebat BES (CD d.d. 23/03)
8
Toevoegen Tweeminutendebat Belastingdienst (CD d.d. 24/03)
9
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 22 maart jl. over de motie-Graus (Kamerstuk 31 936, nr. 927) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.