Plenair debat : Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 februari 2022, over een plan tegen moslimdiscriminatie

    Loading data