Plenair debat : Tweeminutendebat Eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (Kamerstuk 34 763, nr. 16)

De vergadering is geweest

8 februari 2022
16:25 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (Kamerstuk 34 763, nr. 16)

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven