Plenair debat : Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151))

De vergadering is geweest

5 april 2022
19:10 - 22:29 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687)

    Loading data
  2. 2

    Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688) - (R2151)

    Loading data