Plenair debat : Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151)) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
10:16 - 12:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688) - (R2151)

  Loading data
 3. 3

  Ingetrokken amendement

  Loading data
 4. 4

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat van 5 april 2022 over de wetsvoorstellen staatloosheid (Kamerstukken 35687 en 35688 (R2151))

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data