Plenair debat : Tweeminutendebat Examens in het voortgezet onderwijs (CD d.d. 26/01)

De vergadering is geweest

17 februari 2022
15:45 - 16:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data