Plenair debat : Interpellatie-Van Nispen over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames

De vergadering is geweest

10 februari 2022
14:50 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Interpellatievragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het verbod op gokreclames

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data