Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

21 december 2021
12:00 - 21:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Maatregelen n.a.v. het 134e OMT advies

  Loading data
 2. 2

  Naleving, controle en handhaving bij verbreding inzet Coronatoegangsbewijs

  Loading data
 3. 3

  Aanpak Corona Wob-verzoeken in licht van gerechtelijke uitspraken

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 november 2021, over het bericht ‘Ministerie betaalde bij coronadeals miljoenen aan geheime provisie’ (Volkskrant.nl, 18 november 2021)

  Loading data
 5. 5

  Opdrachten ten behoeve van het optimaliseren van de zorgcapaciteit & spoedopdracht omikron

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Den Haan c.s. over geen groen vinkje in de CoronaCheck-app bij een besmetting (Kamerstuk 25295-1540)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data