Plenair debat

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021
Stenogram
Download Stemming motie Milieuraad 20 december 2021
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)
Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuw steunpakket corona
Stenogram
Download Stemming motie Onderdeel Emancipatie van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Fraudeopsporing door de Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022
Stenogram
Download Stemmingen moties Criminaliteitsbestrijding
Stenogram
Download Stemmingen moties Eindverslag van de informateurs
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Najaarsnota 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Kansspelen
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk
Stenogram
Download Stemmingen moties Gevangeniswezen en tbs
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen
Stenogram
Download Stemming Najaarsnota 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Artikel 100-Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie
Stenogram
Download Stemming Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling
Stenogram
Download Stemming Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemming motie Intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken 2022
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begroting OCW samenhangende met de Najaarsnota 2021
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk
Stenogram
Download Stemmingen moties Juridische beroepen

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2021

3
Stemmingen in verband met: Najaarsnota 2021

5
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

6
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

9
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs

11
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Kansspelen

16
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

18
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling)