Plenair debat : EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

De vergadering is geweest

16 december 2021
22:15 - 22:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Najaarsnota 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Kansspelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Juridische beroepen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling)

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data
 22. 22

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 20 december 2021

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden moties ingediend bij het nieuwe steunpakket corona

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Emancipatie

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

  Loading data