Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

4
Brieven regering:

6
Toevoegen Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 08/12)
7
Toevoegen Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)
8
Verlengen debatten: Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort Debat over de subsidie aan Siriz
9
Vervallen debatten: Debat over versnelde bodemdaling in Nederland Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid Debat over de ontwikkelingen in rechtsextremistische netwerken Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten