Plenair debat : Tweeminutendebat Energieraad 2 december 2021 (CD d.d. 25/11)

De vergadering is geweest

30 november 2021
16:15 - 16:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data