Plenair debat

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting) (ongecorrigeerd stenogram)
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat