Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken

1
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Brieven regering:

6
Toevoegen: Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 24/11)
7
Toevoegen: Tweeminutendebat Energieraad 2 december 2021 (CD d.d. 25/11)
8
Correctie tijdens stemmingen: Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 23 november jl. over de motie-Kuzu (35 925-V, nr. 47) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd en de fractie van BBB tegen de motie-Kuzu (35 925-V, nr. 46).
11
Verlengen debat: Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog de termijn voor toekenning is verlengd.