Plenair debat

Debat over het nieuwe steunpakket corona (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Nieuw steunpakket corona
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat