Plenair debat : Tweeminutendebat Consulaire Zaken (CD d.d. 02/11)

De vergadering is geweest

24 november 2021
10:15 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data