Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

3 november 2021
14:45 - 1:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zakenbrief Covid-19

  Loading data
 2. 2

  Naleving, controle en handhaving coronatoegangsbewijzen

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 november 2021, over het feit dat de plannen van het kabinet m.b.t. corona opnieuw op maandag zijn uitgelekt naar de pers voordat de Tweede Kamer is geïnformeerd

  Loading data
 4. 4

  Beslisnota’s behorende bij de stand van zakenbrief Covid-19 van 2 november 2021

  Loading data
 5. 5

  Publicatie RIVM Vaccinatiestatus van COVID-19 patiënten in ziekenhuizen

  Loading data
 6. 6

  Handhaving coronatoegangsbewijzen

  Loading data
 7. 7

  Afspraken handhaving CTB met Veiligheidsberaad

  Loading data
 8. 8

  Extra maatregelen ter versnelling afhandeling corona Wob-verzoeken

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long Covid

  Loading data
 10. 10

  Mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen

  Loading data
 11. 11

  Verschil derde prik immuungecompromitteerde Nederland en België en gebruik conventionele naalden

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (Kamerstuk 35 401) inzake andere correspondentie tussen het kabinet en het OMT over de A-status van covid-19

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken m.b.t. vaccindonatie

  Loading data
 14. 14

  OMT Advies en Kabinetsreactie

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data