Plenair debat : Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 14/10)

De vergadering is geweest

9 december 2021
10:40 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data