Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Afvoeren: Tweeminutendebat Verbeterplan registratie arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen