Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data
 7. 7

  Tweeminutendebat Rechtspraak (CD d.d. 30/09)

 8. 8

  Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09)

 9. 9

  Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data
 11. 11

  Vervallen debat: debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen is komen te vervallen.

 12. 12

  Het lid Markuszower: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de minister de Kamer verkeerd heeft ingelicht over zijn kennis van de omvangrijke fraude bij de landsadvocaat (Nrc.nl, 28 september 2021)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Markuszower: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Kabinet werkt aan terughalen meer IS-vrouwen’ (Telegraaf.nl, 29 september 2021)

 14. 14

  Het lid Leijten, fungerend voorzitter commissie Digitale Zaken: debat met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over digitale zaken, te houden voor de stemmingen over de begrotingen

 15. 15

  Het lid Teunissen: verzoek het dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit om te zetten in een debat over de VN-top over biodiversiteit

 16. 16

  Het lid Kops: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Vraag naar huis voor 24.500 statushouders’ (Telegraaf, 1 oktober 2021)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Azarkan: debat met de staatssecretaris en de minister van Financiën over het bericht ‘PwC-onderzoek naar verdwijnen explosief memo toeslagenaffaire fors afgezwakt’ (Rtlnieuws.nl, 4 oktober 2021)

 18. 18

  Het lid Omtzigt: debat met de minister en staatssecretaris van Financiën over de Pandora papers (News.com.au, 3 oktober 2021)

 19. 19

  Het lid Ellemeet: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ-raad 7 en 8 oktober (vreemdelingen- en asielonderwerpen) (CD d.d. 06/10), woensdag te houden inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Paternotte: vooraankondiging Tweeminutendebat Informele EU-gezondheidsraad van 12 oktober (Kamerstuk 21501-31-627), deze week te houden inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid Paternotte namens Sjoerdsma: verzoek bij het aankomende debat over de Europese top ook de minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen zodat ook de aankomende Raad Algemene Zaken kan worden behandeld

 22. 22

  Het lid Vestering: vooraankondiging Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 oktober, deze week te houden inclusief stemmingen