Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmigratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk over een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

  Loading data
 5. 5

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data