Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

16 september 2021
11:30 - 22:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Incident Testcoronanu BV

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg

  Loading data
 3. 3

  Besluitvorming volgende stap maatregelen covid-19

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken COVID-19

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het 126e OMT-advies

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data