Te behandelen zaken

6
Moties ingediend tijdens het debat