Plenair debat : Debat over het Corona steunpakket

De vergadering is geweest

29 september 2021
13:36 - 20:14 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toezending van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend

  Loading data
 2. 2

  Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

  Loading data
 3. 3

  Tweede Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Loading data
 6. 6

  Aanvullende steun voor evenementen

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Rudmer Heerema over starters en erkende replica's in aanmerking laten komen voor de regeling continuïteit bruine vloot

  Loading data
 8. 8

  Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4)

  Loading data
 9. 9

  Nadere uitwerking aanvullende steun voor evenementen

  Loading data
 10. 10

  Verlenging leningsfaciliteiten reisgarantiefondsen

  Loading data
 11. 11

  Het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

  Loading data
 12. 12

  Wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling NOW-1

  Loading data
 13. 13

  Wijzigingsregeling protocol NOW 3 en 4 en addendum protocol NOW 1 en 2

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken NOW september 2021

  Loading data
 15. 15

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Loading data
 16. 16

  Steun aan door nachtsluiting getroffen horecabedrijven

  Loading data
 17. 17

  Toezegging, gedaan tijdens het Commissiedebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 juni 2021, over een tussentijds overzicht gebruik coronaregelingen

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van het lid Amhaouch c.s. over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data