Plenair debat

Debat over het Corona steunpakket

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Coronasteunpakket

Te behandelen zaken

19
Moties ingediend tijdens het debat