Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

4
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Afvoeren: Debat over de militaire positie van vrouwen in Nederland
8
tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD d.d. 08/09)
9
Toevoegen: Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 08/09)
10
Toevoegen: Tweeminutendebat over niet handhaven door de NVWA op exportverzamelplaatsen (CD d.d. 09/09)
11
Toevoegen: Tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 09/09)
12
Toevoegen: Tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (Kamerstuk 31497, nr. 414)
13
Toevoegen: Tweeminutendebat Toekomst Tata Steel (CD d.d. 09/09)
14
Toevoegen: Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (Kamerstuk 29338-251)
15
Inhandenstelling