Plenair debat

Debat over het eindverslag van de informateur

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Eindverslag van de informateur

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens debat