Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
De volgende voorstellen van wet:

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Opnieuw aan te houden moties

8
Verlengen termijn debat: Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog, Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof en Debat over de aanslag in Utrecht
9
Vervallen debatten:
10
Correctie bij de stemmingen op 8 juli jl. de fractie Den Haan geacht wenst te worden vóór de motie-Geurts (Kamerstuk 29 398, nr. 946) te hebben gestemd en de fractie van BBB vóór de motie-Piri c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2386)
11
Correctie bij de stemmingen op 18 augustus jl. wenst de fractie van BIJ1 geacht te worden vóór de motie-Kuzu c.s. (Kamerstuk 27 925, nr. 791) te hebben gestemd
12
Inhandenstelling

13
Toevoegen: Tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (27926-339)
14
Het lid Kops: debat met de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het ‘Fit for 55’-klimaatpakket van de EU
15
Het lid Van der Lee: debat met de minsister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de informatievoorziening richting de Kamer over de Russisch/Nederlandse Werkgroep Energie in het algemeen en Nord Stream 2 in het bijzonder (Follow the Money, 27 juli 2021)
16
Het lid Piri: debat met de minister-president, de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over Afghanistan
17
Het lid Leijten: debat met de minister-president over de gelekte Prinsjesdagplannen (Rtlnieuws.nl, 30 augustus 2021)
18
Het lid Gijs van Dijk: debat met de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over het coronasteunpakket (Nos.nl, 30 augustus 2021)
19
Het lid Van Baarle: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het bericht ‘VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen stapt op en wordt lobbyist’ (Ad.nl, 31 augustus 2021)

20
Het lid Sneller: verzoek de Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35887) aan te melden voor de eerstvolgende stemmingen
21
Het lid Van Meijeren: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Kabinet heeft plannen voor onteigening honderden boeren’ (NRC, 5 september 2021)
22
Het lid Koerhuis: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘In weerwil van Tweede Kamer zet Ollongren verplichte woningverduurzaming door’ (Energeia.nl, 27 augustus 2021)