Plenair debat

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 8/7)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Raad Buitenlandse Zaken
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat