Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 8/7)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
17:50 - 18:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data