Plenair debat : 35 679 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
10:14 - 10:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    35 679 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

    Loading data