Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming
Stenogram
Download Stemming Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19
Stenogram
Download Stemming Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden
Stenogram
Download Stemming Fiscale verzamelwet 2022
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen moties Advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid
Stenogram
Download Stemming motie Arbeidsmarkt
Stenogram
Download Stemmingen moties Financiële markten
Stenogram
Download Stemmingen Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs en corona mbo en h.o.
Stenogram
Download Stemming Voorjaarsnota 2021
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemming Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemmingen moties Jeugdbeleid/Huiselijk geweld en kindermishandeling
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Raad Algemene Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Wonen en corona
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
Stenogram
Download Stemmingen moties Maritiem
Stenogram
Download Stemming Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing
Stenogram
Download Stemming Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten
Stenogram
Download Stemming brief Beëindigen van het groot project Mainportontwikkeling Rotterdam
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Woningbouwopgave
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemmingen moties JBZ-Raad 7-8 juni 2021 (algemeen deel)
Stenogram
Download Stemmingen moties Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stenogram
Download Stemmingen moties Strafrechtelijke onderwerpen
Stenogram
Download Stemming Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
Stenogram
Download Stemming motie Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 8 juli 2021, eerste stemmingsronde
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorjaarsnota 2021
Stenogram
Download Stemming Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
Stenogram
Download Stemmingen moties Verslag parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Te behandelen zaken

1
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

2
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming)

3
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

4
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

5
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

6
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

7
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)

8
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten)

9
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden)

10
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

11
Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19)

12
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2021

13
Stemmingen in verband met: Voorjaarsnota 2021

20
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

22
Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

26
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

29
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

30
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave

32
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Wonen en corona

33
Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

34
Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Voedselkwaliteit over beëindigen van het groot project Mainportontwikkeling Rotterdam

35
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag “Ongekend onrecht’