Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
13:20 - 14:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming)

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten)

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden)

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19)

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen in verband met: Voorjaarsnota 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-raad 7-8 juni 2021 (algemeen deel)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiële markten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Wonen en corona

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  Loading data
 34. 34

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Voedselkwaliteit over beëindigen van het groot project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Loading data
 35. 35

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag “Ongekend onrecht’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt)

  Loading data
 37. 37

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Loading data
 38. 38

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken

  Loading data