Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

8
Opnieuw aan te houden moties:

9
Toevoegen: Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD d.d. 01/07)
10
Toevoegen: Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 01/07)
11
Toevoegen: Tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (CD d.d. 05/07)
13
Het lid Bontebal namens Van den Berg: verzoek het Tweeminutendebat Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (CD d.d. 05/07) vóór het zomerreces in te plannen
14
Het lid Van Baarle: verzoek het dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden om te zetten in een debat (n.a.v. Nos.nl, 1 juli 2021)
16
Het lid Leijten namens Jasper van Dijk: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 08/07)
17
Het lid Leijten: brief, te ontvangen vóór woensdag 12 uur, van de staatssecretaris van Financiën over de reden waarom het aanvullend dossier van Blankestijn en Weekers nog niet gepubliceerd is in het register van stukken naar aanleiding van Ongekend Onrecht, waarom het archief van de ADR pas in het najaar kan worden geopenbaard en een verklaring waarom er nog een rechtszaak loopt van de journalisten van Trouw en RTLnieuws inzake het wob-verzoek dat zij 2 jaar geleden deden over Caf11

18
Het lid Westerveld: verzoek het debat over misstanden in de turnsport z.s.m. na het zomerreces in te plannen
19
Het lid Markuszower namens de fungerend voorzitter commissie VWS: verzoek deze week te stemmen over de Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35874)
21
Het lid Belhaj namens Hagen: verzoek het Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD d.d. 01/07) vóór het zomerreces in te plannen
22
Het lid Markuszower namens Martin Bosma: vooraankondiging Tweeminutendebat n.a.v. een nog te plannen commissiedebat inzake de Kaag-documentaire