Plenair debat : Tweeminutendebat Luchtvaart (CD d.d. 24/06)

De vergadering is geweest

8 juli 2021
18:35 - 18:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data