Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Overig:
4
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

5
Toevoegen: Tweeminutendebat over Belastingen (CD d.d. 30/06)
6
Toevoegen: Tweeminutendebat over Verbeteren van het slachtsysteem (Kamerstuk 28286-1199)
7
Toevoegen: Tweeminutendebat over Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)
8
Toevoegen: Tweeminutendebat over Discriminatie en racisme (CD d.d. 30/06)
9
Toevoegen: Tweeminutendebat over Pakketbeheer (CD d.d. 30/06)
10
Toevoegen: Tweeminutendebat over Visserij (CD d.d. 30/06)