Plenair debat : Tweeminutendebat monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (Kamerstuk 31288-912)

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (Kamerstuk 31288-912)

  2. 2

    Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019